W CZYM

MOŻEMY CI POMÓC ?

NA CZYM POLEGA SKUTECZNE DOCHODZENIE SWOICH NALEŻNOŚCI?

Nikt nie lubi długów. Wierzyciel - bo nie dostaje oczekiwanej zapłaty na czas, dłużnik - ponieważ nie może należycie wywiązać się z umowy. Nie jest to sytuacja komfortowa dla żadnej ze stron. Głównym powodem nieporozumienia jest brak dialogu pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Wysłuchanie argumentów obu stron i zaproponowanie rozwiązania stanowiącego kompromis to gwarancja najwyższej skuteczności działań, których się podejmujemy.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI.

Nikt nie lubi długów. Wierzyciel – bo nie dostaje oczekiwanej zapłaty na czas, dłużnik – ponieważ nie może należycie wywiązać się z umowy. Nie jest to sytuacja komfortowa dla żadnej ze stron. Głównym powodem nieporozumienia jest brak dialogu pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Wysłuchanie argumentów obu stron i zaproponowanie rozwiązania stanowiącego kompromis to gwarancja najwyższej skuteczności działań, których się podejmujemy. W zdecydowanej większości spraw związanych z dochodzeniem należności zauważyliśmy, że problem nie polega na tym, że dłużnik odmawia zapłaty. Problemem jest jednak brak rzeczowego dialogu pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Emocje w takich sprawach często biorą górę, a to nie jest pożądane.

Nikt nie lubi długów. Wierzyciel – bo nie dostaje oczekiwanej zapłaty na czas, dłużnik – ponieważ nie może należycie wywiązać się z umowy. Nie jest to sytuacja komfortowa dla żadnej ze stron. Głównym powodem nieporozumienia jest brak dialogu pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Wysłuchanie argumentów obu stron i zaproponowanie rozwiązania stanowiącego kompromis to gwarancja najwyższej skuteczności działań, których się podejmujemy. W zdecydowanej większości spraw związanych z dochodzeniem należności zauważyliśmy, że problem nie polega na tym, że dłużnik odmawia zapłaty. Problemem jest jednak brak rzeczowego dialogu pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Emocje w takich sprawach często biorą górę, a to nie jest pożądane.

Niestety wszystkie powyższe etapy zależą w końcu od dobrej woli dłużnika. Jeśli nie będzie on skłonny do zapłaty konieczna może okazać się procedura przymuszająca go do uregulowania swoich zobowiązań. Zgodnie z przepisami prawa tylko komornicy mają uprawnienia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
W ramach naszej działalności współpracujemy z najlepszymi, naszym zdaniem, kancelariami komorniczymi i prowadzimy sprawy naszych Klientów. Pomagamy również w zebraniu wywiadu oraz oszacowaniu majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję. Pilnujemy, aby postępowanie egzekucyjne przebiegało szybko i sprawnie, a na każdym etapie sprawy oferujemy wsparcie dla naszych Klientów począwszy od przedstawienia i wytłumaczenia procedur prawnych po propozycje najlepszych, naszym zdaniem, rozwiązań.

Wiele firm oferujących usługi windykacyjne proponuje podjęcie czynności niezgodnych z prawem lub wysoce nieetycznych. Takie działania, oprócz ciężaru swojej wagi, który spada na barki tychże podmiotów obciążają również ich Klientów. To przecież w ich imieniu działają ich pełnomocnicy. W efekcie, zamiast doprowadzić do rozwiązania korzystnego dla swoich mocodawców, przysparzają im dodatkowych nieprzyjemności, a nawet narażają na odpowiedzialność karną i przepadek długu.
Nasze działania są stale monitorowane przez szereg instytucji, w tym np przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądy powszechne i inne urzędy. W naszej działalności musimy być szczególnie skrupulatni. Najdrobniejsze uchybienia mogą spowodować straty, choćby przez przedłużenie całego postępowania.
Naszym Klientom dajemy możliwość stałego monitorowania spraw za pośrednictwem pierwszego systemu elektronicznego obiegu dokumentacji w sprawach dochodzenia należności: EUROTAS.NET . Służymy też pomocą na każdym etapie sprawy.

CODZIENNE WSPARCIE W BIZNESIE

Każdy przedsiębiorca spotyka się czasami z sytuacją, w której musi porzucić swoje bieżące obowiązki i odsunąć sprawy ważne, aby zająć się problemami urzędowymi. Napuchnięty system administracyjny sprawia, że prowadzenie biznesu w naszych warunkach jest szczególnie utrudnione. Wiele instytucji posiada szerokie uprawnienia i domagają się, aby ich sprawy załatwiane były w pierwszej kolejności. Jest to realne zagrożenie dla bieżącej działalności wielu firm.

CODZIENNE WSPARCIE W BIZNESIE.

Każdy przedsiębiorca spotyka się czasami z sytuacją, w której musi porzucić swoje bieżące obowiązki i odsunąć sprawy ważne, aby zająć się problemami urzędowymi. Napuchnięty system administracyjny sprawia, że prowadzenie biznesu w naszych warunkach jest szczególnie utrudnione.
Wiele instytucji posiada szerokie uprawnienia i domagają się, aby ich sprawy załatwiane były w pierwszej kolejności. Jest to realne zagrożenie dla bieżącej działalności wielu firm.

Organa wielu firm często podejmując ważne decyzje robią to nieskutecznie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Przepisy Prawa Cywilnego i Administracyjnego oraz Regulacje Podatkowe stawiają szereg wymogów w takich sytuacjach w zależności od danej czynności prawnej. Aby uchronić się przed obaleniem ważnych postanowień, w każdym przypadku, gdy pojawią się wątpliwości, należy zweryfikować poprawność procedury uchwalania decyzji.

Na różnym etapie i przy różnych założeniach opłacalne są różne formy prowadzenia działalności. Kodeks Spółek Handlowych oraz Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a także międzynarodowe porozumienia handlowe dają szereg możliwości optymalizacji tak w zakresie organizacyjnym, jak i podatkowym. Możemy przeanalizować dotychczasową formę organizacyjną przedsiębiorstwa i zaproponujemy rozwiązania, które spełnią oczekiwania naszych Klientów. Omówimy dokładnie warunki przekształcenia, obowiązki i korzyści idące z takiej zmiany, aby decyzja taka była łatwiejsza.

Przy łączeniu firm, nabywaniu przedsiębiorstw i wielu innych przypadkach pojawia się potrzeba kontroli kondycji firmy. Często również nasze przepisy stawiają dodatkowe wymogi sprawozdawczo-rachunkowe. Współpracujemy z dobrze wykształconymi, wykwalifikowanymi audytorami posiadającymi ministerialne zaświadczenia potwierdzające ich najwyższe kompetencje.

Uprawnienia kontrolne wielu instytucji narażają przedsiębiorców na ryzyko różnego rodzaju kontroli. Każda procedura rządzi się swoimi ściśle określonymi prawami. Ze względy na wielość i różnorodność postępowań nie sposób wyliczyć ich ilość nie wspominając o różnicach prowadzenia spraw, które mogą mieć decydujące znaczenie w rozstrzygnięciu danej sprawy. Często przez niedopatrzenie lub niedochowanie rygorystycznych terminów sprawy naszych Klientów upadają ze względów proceduralnych. Urzędnicy często nie są zainteresowani właściwym merytorycznie rozwiązaniem sprawy, a jak najszybszym wydaniem decyzji.

CODZIENNE WSPARCIE W BIZNESIE.

• Windykacja
• Restrukturyzacja dłużników
• Zastępstwo procesowe
• Egzekucje Komornicze
• Postępowania układowe
• Negocjacje i mediacje

• Prawo Spółek Handlowych
• Postępowania Administracyjne
• Elementy prawa podatkowego
• Zabezpieczenia majątkowe
• Obsługa podmiotów gospodarczych

Skontaktuj się z nami

EUROTAS SP. Z O.O.

Telefon:+48 61 666 02 68
FAX:+48 61 642 72 33
E-mail: kancelaria@eurotas.pl

UL. Podchorążych 33
60-143 Poznań

EUROTAS SP. Z O.O.

UL. Podchorążych 33
60-143 Poznań

Telefon:+48 61 666 02 68
FAX:+48 61 642 72 33
E-mail: kancelaria@eurotas.pl

Skontaktuj się z nami